Author Archives: Admin

Air dryer (เครื่องทำลมแห้ง) คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร

DSC02854 - R

Air Dryer ในภาษาไทยใช้คำว่า “เครื่องทำลมแห้ง” เป็นเครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor (เครื่องปั๊มลม) มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด เพื่อนำลมที่ปราศจากความชื้นไปใช้งานต่อได้อย่างสมบูรณ์

หลักการทำงานและประโยชน์ของ Air Dryer (เครื่องทำลมแห้ง) โดยปกติลมที่ถูกผลิตจากเครื่องปั๊มลมนั้นจะมีน้ำและความชื้นปะปนมาด้วย เมื่อต้องการนำลมไปใช้งาน Continue reading

ตัวกรองลมอัด – Air Filter

ตัวกรองลมอัด ( Air Filter)

เมื่อเครื่องอัดลมทำการอัดลมเพื่อให้ความดันเพิ่มขึ้นนั้นลมที่ถูกเครื่องอัดลมดูดเข้าไปเพื่ออัดเก็บในถังลมเก็บลมนั้น จะมีส่วนผสมของมวลสารอื่นๆ ด้วย เช่นไอนํ้า ฝุ่นผง หรือมวลสารที่ไม่ล่องลอยในบริเวณที่เครื่องอัดลมทำงานอยู่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอามวลสารที่ไม่ต้องการเหล่านี้ออกจากลมอัด Continue reading

อุปกรณ์เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์

อุปกรณ์เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์

type-aircom

อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์สามาารถแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่นอกวงจร และส่วนที่อยู่ในวงจร (เครื่องจักร) ส่วนที่อยู่ในวงจร ได้แก่เครื่องอัดลม ถังเก็บลม เครื่องระบายความร้อน เครื่องกรองใน ท่อหลัก เครื่องทำลมแห้ง เป็นต้น สำหรับส่วนที่อยู่ในวงจรหรืออยู่ในเครื่องจักร ได้แก่ กรองลมอัด วาล์วควบคุม ความดัน อุปกรณ์เติมนํ้ามันหล่อลื่น Continue reading

ประเภทของ Air Compressor (เครื่องอัดลม)

ประเภทของเครื่องอัดลม (Air Compressor)

การนำเอาอากาศมาใช้งานทางด้านการขับเคลื่อนที่ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีแหล่งจ่ายลมที่มีความดันสูงเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับกระบวนการทำงานและอุปกรณ์ที่ว่านี้คือเครื่องอัดลม ซึ่ง ฐิฑารีย์ ถมยา กล่าวว่า เครื่องอัดลมอาจจำแนกตามหลักการของการอัดลมและโครงสร้างได้ดังภาพในภาพด้านล่างนี้ เครื่องอัดลมแบบกังหัน (turbo type) จะให้พลังงานทางนิวแมติกส์โดยการหมุนของใบพัดส่วนเครื่องอัดลมแบบปริมาตร (volume type) Continue reading

ข้อดีและข้อเสียของระบบลมอัด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ข้อดีของระบบลมอัด

  • ทนต่อการระเบิด ลมอัดไม่มีอันตรายจากการระเบิดหรือติดไฟ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงสำหรับป้องกันการระเบิด
  • รวดเร็ว ลมอัดมีความรวดเร็วในการทำงานสูงลูกสูบลมมีความเร็วในการทำงาน 1 ถึง 2 เมตรต่อวินาที ถ้าเป็นลูกสูบแบบพิเศษสามารถให้ความเร็วในการทำงานได้ถึง 10 เมตรต่อวินาที
  • การส่งถ่ายง่าย การส่งลมอัดไปตามท่อในระยะทางไกลๆ Continue reading

Air Compressor (เครื่องอัดลม) คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

เครื่องอัดลม ( Air Compressor )

ระบบนิวแมติกส์ มีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้ลมอัด เพราะต้องใช้ลมอัดไปควบคุมการทำงานในระบบ และตัวที่ผลิตลมอัดนี้คือ “เครื่องอัดลม” หรือที่เรียกว่า Air Compressor ซึ่งจะทำการอัดลมหรืออากาศเข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บลม โดยเครื่องอัดลมจะเปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกล Continue reading